Skip to main content

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh an giang thẩm định, xét công nhận xã vĩnh trạch đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

Sáng ngày 18/01/2024, Đoàn công tác Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh An Giang do ông Phạm Thái Bình – Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn đến thẩm định xét, công nhận xã Vĩnh Trạch đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2023. Tiếp Đoàn có: Ông Dương Ngọc Lắm – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn; Ông Phạm Thành Được – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Trạch.

vt1

Tại buổi thẩm định xét, công nhận xã Vĩnh Trạch đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2023, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế các điểm trường, các tiêu chí, chỉ tiêu và hồ sơ minh chứng kết quả thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Qua đó, các điểm trường trên địa xã Vĩnh Trạch đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất theo quy định; 100% các điểm trường đạt chuẩn Quốc gia; Tỉ lệ huy động trẻ em đi học mẫu giáo đạt 90,66%; Tỉ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; Tỉ lệ trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 97,03%; Tỉ lệ thanh thiêu niên từ 15 đến 18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông hoạch giáo dục thường xuyên cấp phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt 96%. Cùng với đó, các điểm trường thực hiện tốt các mô hình: Phân loại chất thải rắn; Lớp học xanh - trường học đẹp; Thư viện xanh; Giáo dục thể chất đã góp phần tạo vẻ mỹ quan, bảo vệ môi trường và tạo cảnh quang sư phạm thân thiện, giáo dục cho học sinh tình yêu thiên nhiên và chung tay hành động vì một môi trường xanh - sạch - đẹp - văn minh.

vt2

Kết luận tại buổi làm việc, ông Phạm Thái Bình – Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đánh giá cao kết quả của Đảng bộ, chính quyền và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Trạch trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đoàn đã thống nhất xã Vĩnh Trạch đạt các tiêu chí, chỉ tiêu xã Nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2023. Đồng thời yêu cầu, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã cần thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng, chuẩn bị cho Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Vĩnh Trạch đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023./.

vt3vt4

Thành Chung, Ngô Quyền