Skip to main content
Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp
STT TÊN VĂN BẢN TẬP TIN
1 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp từ ngày 02/02/ đến 19/02/2024 Tải về
2 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tuan 5 từ ngày 29/01 đến 02/02/2024 Tải về
3 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tuần 4 (từ ngày 22/01 đến 26/01/2024) Tải về
4 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tuần 3 từ ngày 15 đến 19/02/2024 Tải về
5 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tuân thứ 2 (từ ngày 08 đến 12/01/2024) Tải về
6 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp từ ngày 02/01/2024-08/01/2024 Tải về
7 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp từ ngày 18/12/2023 đến 25/12/2023 Tải về
8 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp từ ngày 04/12/223 đến 11/12/2023 Tải về
9 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp từ ngày 27/11/2023 đến 04/12/2023 Tải về
10 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp từ ngày 20/11/223 đến 27/11/2023 Tải về
11 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp từ ngày 13/11/223 đến 20/11/2023 Tải về
12 Theo dõi bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công theo quyết định số 766/QĐ-TTG ngày từ ngày 06/11/2023 đến 13/11/2023 Tải về
13 Theo dõi bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công theo quyết định số 766/QĐ-TTG ngày từ ngày 30/10/2023 đến 06/11/2023 Tải về
14 Theo dõi bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công theo quyết định số 766/QĐ-TTG ngày 30/10/2023 Tải về