Skip to main content

Hội Nông dân xã Vĩnh Khánh tổ chức đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ XIII giai đoạn 2022-2024

Hội nông dân xã Vĩnh Khánh đã tổ chức đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) lần thứ XIII, giai đoạn 2022 -2024. Ông Võ Chí Hùng – Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh An Giang; Ông Nguyễn Đình Chưởng - Chủ tịch Hội nông dân huyện Thoại Sơn; lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN xã; các ban ngành, đoàn thể xã và 50 nông dân giỏi của xã về dự đại hội.

hnd1

Phong trào nông dân SXKDG xã Vĩnh Khánh trong những năm qua được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, Hội nông dân xã xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng phải thực hiện hàng năm và luôn chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành, các ấp triển khai thực hiện một cách quyết liệt và nghiêm túc. Qua phát động phong trào đã có nhiều nông dân mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và kinh doanh, khởi nguồn cho phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xây dựng gia đình văn hóa, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, tạo động lực thúc đẩy cho sự phát triển vươn lên trong khâu SXKDG góp phần nâng cao mức sống của nông dân giảm khoảng cách giàu nghèo, giữa nông thôn và thành thị. Số lượng nông dân SXKDG ngày càng tăng năm sau cao hơn năm trước,  nhiều mô hình làm ăn mới thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng hiện đại hóa gắn với chuỗi liên kết giá trị sản phẩm;  Tổng số xét chọn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong 3 năm 2022 – 2024 có 1.100 nông dân giỏi, trong đó: cấp tỉnh 64 nông dân, cấp huyện 276 nông dân, cấp xã 760 nông dân. Tính riêng năm 2024 có 370 nông dân đăng ký đạt 100% so với chỉ tiêu Huyện giao, qua xét chọn có 370 nông dân đạt nông dân giỏi. Trong đó cấp tỉnh 22 nông dân, cấp huyện 93 nông dân, cấp xã 255 nông dân.

hnd2

Dịp này, có 50 cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2022-2024 được nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khánh./.

hnd3

                             Uông Hằng