Skip to main content

Thoại Sơn triển khai kế hoạch lễ giao nhận quân năm 2024

Chiều ngày 16/2/2024, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân năm 2024. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức Lễ giao nhận quân chủ trì hội nghị.

lgq1

Theo đó, Kế hoạch giao nhận quân và Hội trại tòng quân sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 26/02 - 27/02/2024, tại Ban chỉ huy quân sự huyện. Để Lễ giao, nhận quân diễn ra thành công, bảo đảm chặt chẽ, đúng thời gian, đủ quân số, có chất lượng. Hội đồng NVQS huyện và  các cơ quan là thành viên Hội đồng NVQS huyện phối hợp chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, trang trí, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, công tác tiếp nhận các thanh niên, chuẩn bị nội dung chương trình buổi lễ; các hoạt động Hội thi trại đẹp, chúng tôi sẽ là chiến sĩ, trò chơi dân gian….Năm 2024, huyện Thoại Sơn  được giao 165 chỉ tiêu, trong đó có 125 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ Quân sự, 40 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Hầu hết các thanh niên đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các thanh niên trúng tuyển sẽ được giao về các đơn vị Trung đoàn bộ binh 892 (Bộ CHQS tỉnh An Giang), Trung đoàn BB 20/ Sư đoàn 330 (QK9), Công an tỉnh An Giang.

lgq2

Phát biểu tại cuộc họp bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức Lễ giao nhận quân yêu cầu  các thành viên và các cơ quan có liên quan cần rà soát lại những công việc, nhiệm vụ đã triển khai; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; thực hiện tốt công tác quản lý thanh niên, trang trí khánh tiết, bố trí từng khu vực diễn ra buổi lễ... nhằm đảm bảo Lễ giao nhận quân năm 2024 diễn ra thành công, thật sự là ngày hội của tuổi trẻ Thoại Sơn lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

lgq3

Kim Cương