Skip to main content

Công an huyện Thoại sơn phối hợp với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, thông tin về tội phạm sử dụng công nghệ cao và luật an toàn giao thông


Xuất phát từ những tình hình phức tạp hiện nay và để gắn kết thêm sự đoàn kết giữa các tôn giáo và chính quyền trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ vững trật tự an toàn xã hội.

tt1


Lực lượng công an huyện Thoại sơn, tỉnh An Giang phối hợp với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, thông tin đến các bà con, tín đồ về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm mà nhất là các tội phạm sử dụng công nghệ cao đang diễn biến phức tạp trong giai đoạn hiện nay để kịp thời nắm rõ và phòng ngừa hiệu quả.

tt2

 

tt3tt4tt5

Ngoài ra còn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến bà con tín đồ nắm nhất là luật an toàn giao thông.

Nguồn - CA huyện Thoại Sơn