Skip to main content

Hưởng ứng, thực thi hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam

Thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) Phòng Tư pháp huyện Thoại Sơn hưởng ứng, thực thi với nhiều hoạt động, cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật, bảo vệ pháp luật.

- Thông qua cơ quan, đơn vị, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng, hàng năm, Phòng Tư pháp huyện Thoại Sơn  xây dựng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực thi Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn với nhiều hình thức. Cụ thể  phối hợp với Phòng Văn hoá huyện có Kế hoạch yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu trong tuần lễ Ngày pháp Luật theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Sở Tư pháp. Trên các trục đường chính của Huyện và các xã, thị trấn, trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện đều treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu. Phòng Tư pháp phối hợp với Đài phát thanh huyện làm phóng sự tuyên truyền Ngày Pháp luật phát trên hệ thống Đài huyện và cơ sở vào dịp ngày Pháp luật Việt Nam, tập trung vào tuần lễ cao điểm từ 01- 09/11 hàng năm. Phòng Tư pháp biên soạn đề cương, tài liệu tuyên truyền phát cho các điạ phương, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện và tổ chức hội nghị tuyên truyền tại cơ sở.

tp

 - Hàng năm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đều tổ chức hội nghị học tập chính sách pháp luật, phô tô tài liệu đề cương tuyên truyền phát cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức của đơn vị. Đặc biệt Chi cục Thuế huyện để Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam có năm đã tổ chức “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế” và tổ chức Hội nghị đối thọai doanh nghiệp tuyên truyền chính sách pháp luật Thuế mới và giải đáp ý kiến vướng mắc của các doanh nghiệp.

-  Giao Đài truyền thanh - Truyền hình huyện hàng năm chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở tập trung tuyên truyền các tài liệu, đề cương tuyên truyền pháp luật mà Phòng Tư pháp đã gửi trong tuần lễ từ ngày 04/11 - 09/11 với tần xuất 2 buổi / ngày.

- Nhìn chung, hàng năm UBND huyện đều chỉ đạo các điạ phương, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc, ý nghĩa, hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam. Qua đó đã nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, góp phần đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống nhân dân, hướng tới giải quyết tận gốc các hành vi vi phạm pháp luật, nhằm thiết lập kỷ cương, văn minh xã hội trên địa bàn huyện Thoại Sơn.

Nguyễn Thị Bích Phượng – Phòng Tư pháp huyện