Skip to main content

Công bố quyết định công nhận Chi Hội khoa học lịch sử huyện Thoại Sơn

Chiều ngày 2/2/2024, Chi hội Khoa học Lịch sử huyện tổ chức Lễ công bố Quyết định của Hội Khoa học Lịch sử tỉnh công nhận Chi hội Khoa học Lịch sử huyện. Tham dự có ông Lâm Văn Giàu – Trưởng Phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tiến sĩ Lâm Quang Láng – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh; ông Nguyễn Quốc Khánh – UV.BTV Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

tg1

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Đông – Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử tỉnh đã công bố quyết định số 29/QĐ - HKHLS  của Hội Khoa học Lịch sử tỉnh về việc công nhận Khoa học Lịch sử  huyện và chỉ định Ban chấp hành tạm thời.

tg2

Chi hội Khoa học Lịch sử  huyện được thành lập với 13 hội viên, trong đó Ban chấp hành tạm thời gồm 03 đồng chí. Chi hội hoạt động trên nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, tự nguyện, tuân thủ các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm Điều lệ Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và tỉnh An Giang.

tg3

Qua đây, nhằm củng cố, tổ chức tốt các hoạt động của Chi hội để tập hợp được đội ngũ hội viên và những người quan tâm, yêu lịch sử cùng nghiên cứu lịch sử huyện nhà góp phần giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của vùng đất Thoại Sơn.

Kim Cương