Skip to main content

Tổng quan huyện

  TỔNG QUAN HUYỆN THOẠI SƠN

Thoại Sơn có diện tích tự nhiên  46.885,52 ha, trong đó có 41.490 ha đất canh tác. Toàn huyện có 42.493 hộ với 181.194 nhân khẩu, được phân bố trên 14 xã, 3 thị trấn.

Lịch sử Đảng bộ huyện

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN THOẠI SƠN

QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TÊN GỌI VÀ PHÂN CHIA ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA HUYỆN THOẠI SƠN

TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 ĐẾN NAY

     Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, Ủy ban Hành chánh tỉnh Long Xuyên cho thành lập quận Núi Sập, bao gồm các xã: Thoại Sơn, Vọng Thê và Định Mỹ (thuộc tổng Định Phú cũ).

Subscribe to Giới thiệu