Skip to main content

Thông tin đơn vị

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THOẠI SƠN

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn

- Chịu trách nhiệm: Phòng Văn hóa và thông tin huyện Thoại Sơn

- Địa chỉ: Đường Trưng Vương, ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 0296 3 710 829 - 0296 3 879 145

- Email: thoaison@angiang.gov.vn - pvhtt.thoaison@angiang.gov.vn