Skip to main content

Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Định Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực tổ chức sản xuất

Sáng ngày 16/5/2024, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Lễ công bố Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Định Thành đạt chuẩn “Xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Tổ chức sản xuất ” năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thuý; Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hà Minh Trang; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tôn Thất Thịnh; Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Phạm Thái Bình; Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Như Anh; Bí thư Huyện uỷ Chợ Mới Nguyễn Thị Minh Kiều; Chủ tịch UBND huyện Dương Ngọc Lắm đã đến tham dự.

        Xã chọn lĩnh vực Tổ chức sản xuất làm nổi trội, kiểu mẫu thực hiện hoàn thành với 6 chỉ tiêu. Xã chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao , chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi…Đồng thời, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học - kỹ thuật, thu hút doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người dân. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người của xã đến nay đạt trên 75 triệu đồng/người/năm.

Xã có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã là cây mít, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu với diện tích hơn 44 ha. Xã có 2 hợp tác xã nông nghiệp Hòa Tân và Định Thành hoạt động theo Luật Hợp tác xã và thực hiện liên kết sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.Tỷ lệ trung bình các khâu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được áp dụng cơ giới hóa lĩnh vực trồng trọt bao gồm lúa, rau màu, cây ăn trái với tổng diện tích 6.756 ha, đạt: 82,58% (so với yêu cầu >80%)

Đảm bảo liên kết sản xuất bền vững sản phẩm chủ lực theo chu kỳ liên tiếp: Toàn xã có 10 tiểu vùng sản xuất với diện tích 2.750 ha trồng lúa, 24 ha rau màu, 105 ha cây ăn trái và diện tích nuôi thủy sản là 35 ha. Xã xó sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao là Cóc sấy dẻo Thanh Nam và chả cá sốt mayonnaise cơ sở An Khang góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng thu nhập cho người dân đồng thời từng bước hỗ trợ các chủ thể tiếp cận với các kênh bán hàng, sàn giao dịch điện tử để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của địa phương.

km1

          Xã có nhiều mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với ứng dụng công nghệ cao đạt hiệu quả và có thể nhân rộng là mô hình mô hình nhân giống hoa trong nhà lưới ứng dụng hệ thống tưới phun sương là mô hình đầu tiên được thực hiện tại huyện Thoại Sơn.

km2

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Minh Thuý – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Định Thành trong quá trình thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu về lĩnh vực Tổ chức sản xuất. Đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và toàn thể nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền cơ sở đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia thực hiện Chương trình với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng". Đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết chuỗi giá trị, triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đặc biệt phát triển các sản phẩm tiềm năng của địa phương để đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Chú trọng phát triển du lịch nông thôn gắn với phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và sản xuất nông nghiệp, hướng tới thực hiện kinh tế số, xã hội số nhằm giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho người dân. Yêu cầu UBND huyện, Ban Chỉ đạo các CTMTQG huyện Thoại Sơn quyết liệt chỉ đạo các ngành sớm hoàn chỉnh hồ sơ trình công nhận “huyện nông thôn mới nâng cao” năm 2023 theo hướng dẫn của Văn phòng Điều phối Trung ương và các Bộ, ngành liên quan.Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân, hướng tới xây dựng nông thôn mới bền vững, thông minh. Đẩy mạnh kêu gọi thu hút các nhà đầu tư có uy tín, năng lực và thương hiệu để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại.Tiếp tục nghiên cứu, định hướng các xã nông thôn mới nâng cao của địa phương duy trì, phấn đấu đạt chuẩn “xã nông thôn mới kiểu mẫu” theo những thế mạnh, lĩnh vực nổi trội của địa phương.

km3

Dịp này, UBND tỉnh An Giang trao Bằng khen cho 01 tập thể, 03 cá nhân tiêu biểu trong xây dựng NTM kiểu mẫu xã Định Thành. Đồng thời, UBND huyện và xã Định Thành tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Định Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023./.

km4km5km6

                      

 Anh Thư , Ngô Quyền