Skip to main content

Kiểm tra công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Vọng Thê và TT Óc Eo

Ngày 27/03/2024, bà Nguyễn Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Vọng Thê và thị trấn Óc Eo. Đi cùng đoàn còn có các đồng chí đại diện các phòng, ban chuyên môn UBND huyện Thoại Sơn. Ông Trần Trọng Danh – Bí thư Đảng ủy thị trấn Óc Eo. Ông Phan Thành Chiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Óc Eo. Bà Phạm Minh Ngân – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Óc Eo. Ông Thiều Văn An – Phó Chủ tịch UBND xã Vọng Thê. Cùng đại điện các ban, ngành thị trấn Óc Eo và xã Vọng Thê đã tiếp đoàn kiểm tra huyện.

gn1

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023, thị trấn Óc Eo đã giải ngân thực hiện 3 dự án với tổng dự toán vốn là 1.251.790.000đồng, gồm có: Dự án chăn nuôi bò thịt thoát nghèo bền vững, nguồn vốn 464 triệu đồng, có 20 hộ tham gia; Dự án nhạc cụ phục vụ văn hóa văn nghệ, nguồn vốn 240,6 triệu đồng, có 11 hộ tham gia; Dự án dệt thổ cẩm, nguồn vốn 547,19 triệu đồng, có 22 hộ tham gia. Trong năm 2023, xã Vọng Thê cũng đã triển khai thực hiện 2 dự án giảm nghèo bền vững gồm: Dự án nuôi gà thịt, nguồn vốn 300 triệu đồng, có 15 hộ tham gia. Dự án chăn nuôi bò thịt thoát nghèo bền vững, nguồn vốn 100 triệu đồng, có 5 hộ tham gia.

gn2

Tại buổi làm việc, đoàn đã đến thăm, kiểm tra thực tế tại một số gia đình đang tham gia thực hiện các dự án. Qua kiểm tra, nhìn chung từ khi nhận được hỗ trợ sinh kế từ các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vừa mới thoát nghèo của xã Vọng Thê và thị trấn Óc Eo đã tích cực chăm sóc nhằm phát triển đàn vật nuôi với mong muốn sớm phát triển quy mô, đem lại thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo. Riêng đối với 2 dự án: Dệt thổ cẩm và nhạc cụ phục vụ văn hóa văn nghệ đang được triển khai đạt kết quả cao).

gn3

Phát biểu tại buổi kiểm tra, bà Nguyễn Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn đánh giá cao sự sâu sát của chính quyền địa phương cũng như các phòng, ban chuyên môn trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo. Đồng thời đề nghị UBND xã Vọng Thê và thị trấn Óc Eo cần quan tâm công tác lựa chọn hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phù hợp để tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án giảm nghèo trong năm 2024. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo đa chiều bền vững đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo để giúp họ hiểu rõ về mục tiêu, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác giảm nghèo, nâng cao nhận thức và tự giác vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước./.

gn4

 Thanh Quang, Ngô Quyền