Skip to main content

Thoại Sơn: Kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Chiều ngày 02/02/2024, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị triển khai các kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2024. Ông Phạm Thành Được, UV.BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn, chủ trì hội nghị.

tn1

Tại hội nghị, đại diện Phòng Tài nguyên và môi trường thông qua các kế hoạch năm 2024 của UBND huyện như: Kế hoạch phát triển, kiểm tra và bảo vệ môi trường; xử lý các dạng hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn; tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất công; thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện…

Năm 2023, huyện Thoại Sơn thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành ngày càng chủ động và khá toàn diện trên các mặt công tác với một số kết quả nổi bật như: thực hiện đạt 19/19 chỉ tiêu trên lĩnh vực tài nguyên môi trường đạt 100%. Trong đó, có 01 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch là tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 95,91%. Thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia Huyện nông thôn mới nâng cao đã triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn cho 17 xã, thị trấn có 30.814 hộ tham gia, đạt 77,75%. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cách phân loại và phát bao đựng rác thải tái chế, tái sử dụng cho các hộ dân. Công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản và ứng phó biến đổi khí hậu ngày càng đi vào nề nếp; Công tác quản lý đất đai được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước.

tn2

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Phạm Thành Được yêu cầu: Ngành Tài nguyên và Môi trường, các ban, ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 theo thỏa thuận giữa Sở Tài nguyên môi trường với UBND huyện; triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 07 về tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn; Chủ động phối hợp giải quyết tốt các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện với tinh thần phục vụ nhân dân là chính; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; Kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; Rà soát, duy trì và tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và Huyện Nông thôn mới, nhất là các chỉ tiêu trong lĩnh vực môi trường./.

Cẩm Nang