Skip to main content

Triển khai ý định diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024

Chiều ngày 28/3, Ban chỉ đạo diễn tập huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai ý định diễn tập chiến đấu thị trấn Núi Sập và xã Định Thành trong khu vực phòng thủ năm 2024. Thượng tá Nguyễn Văn Lẹ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện chủ trì hội nghị.

dt1

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban CHQS huyện đã quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp triển khai ý định diễn tập; công bố các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ đạo diễn, tổ đảm bảo và kế hoạch diễn tập chiến đấu thị trấn Núi Sập và xã Định Thành trong khu vực phòng thủ năm 2024. Theo đó,  nội dung diễn tập chiến đấu thị trấn và xã trong khu vực phòng thủ năm 2024 gồm:  Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

dt2

Qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể, trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng, xử trí các tình huống trong chiến đấu phòng thủ sát với thực tế, phù hợp với từng địa phương trong tình hình mới.

dt3

Kim Cương