Skip to main content
STT Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Sort ascending File văn bản
1 1198/UBND-KSTT V/v thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh An Giang 07/11/2018 Xem
2 2780/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 UBND tỉnh An Giang 05/11/2018 Xem
3 4440/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Thoại Sơn Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn 28/09/2018 Xem