Skip to main content

Vĩnh Phú: Hội nghị tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023-2024

Sáng ngày 27/5/2024, Đảng uỷ xã Vĩnh Phú tổ chức Hội nghị tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023-2024. Tham dự Hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ Thoại Sơn; đồng chí Huỳnh Ngọc Danh – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng, phó các ngành, đoàn thể xã và tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

htb1

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên ngay sau khi nhận được Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã Vĩnh Phú đã tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng cho đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn xã. Đồng thời bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy và tình hình thực tế của địa phương để lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả, ngày càng đi vào thực chất, tạo lan tỏa trong xã hội. Trong năm 2023-2024, Đảng ủy xã đã tổ chức được 14 cuộc hội nghị quán triệt học tập, có 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập; 100% chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch hàng năm; có trên 30 mô hình Dân vận khéo gắn với việc “làm theo” tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo cho nhân dân, đạt hiệu quả khá tốt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ.

hb2

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ Thoại Sơn biểu dương những kết quả mà Đảng ủy xã Vĩnh Phú đã đạt được trong triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời đề nghị: Trong thời gian tới: Đảng ủy xã tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu của cơ quan, đơn vị; tích cực nhân rộng các gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác,..

Dịp này, Đảng uỷ xã Vĩnh Phú khen thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Mỹ Nga