Skip to main content

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cấp huyện, cấp xã đợt 1 năm 2024

Sáng ngày 10/6/2024, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện Thoại Sơn tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 đợt 1 năm 2024. Tham gia lớp bồi dưỡng có 65 học viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các xã, thị trấn và cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Trung tá Bùi Thanh Tùng – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Thoại Sơn.

qp1

Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 10 đến 12/6/2024, các học viên được học tập, nghiên cứu 7 chuyên đề về: Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới… Ngoài ra, học viên còn được nghiên cứu các nội dung liên quan về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Luật Quốc phòng An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên….

qp2

Qua lớp học, giúp cho các học viên nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống ở cơ sở; Nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, các học viên vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác góp phần xây dựng nền quốc phòng, an ninh ở địa phương vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

qp3

Ngô Quyền