Skip to main content

Huyện Thoại Sơn: Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch của huyện

Từ nay đến cuối năm 2018, huyện Thoại Sơn sẽ thường xuyên liên hệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đôn đốc đơn vị tư vấn sớm tiến hành quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận khu du lịch thị trấn Núi Sập.

hình ảnh

Đồng thời tiếp tục công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch thông qua tất cả các kênh, trong đó tăng cường đưa tin, bài, hình ảnh về tiềm năng du lịch của huyện lên trang website du lịch Thoại Sơn nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tại các thị trường trong và ngoài tỉnh.

Đôn đốc Công ty Kiên Giang Phát thực hiện di dời hàng rào khu du lịch lòng hồ số 01 trên đường Nguyễn Văn Trỗi vào gần Hồ ông Thoại và thực hiện các công việc theo hợp đồng đã ký kết.

Bên cạnh đó huyện cũng có kế hoạch làm việc cụ thể với các xã, thị trấn có tiềm năng du lịch để chỉ đạo thực hiện các phần việc thuộc kế hoạch năm 2018 và xây dựng các mô hình, loại hình đề cùng với huyện phục vụ phát triển du lịch. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, doanh nghiệp đầu tư phát triển ngành nghề truyền thống tham gia phục vụ du lịch.

Tổ chức thông qua Logo phát thảo về thương hiệu du lịch Thoại Sơn để lấy ý kiến đóng góp hoàn chỉnh. Đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp làm du lịch xây dựng tour chuyến đưa khách tham quan du lịch về Thoại Sơn…

Vũ Hùng