Skip to main content

Huyện ủy Thoại Sơn làm việc với Đảng ủy xã Phú Thuận về quy chế làm việc; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 04/6/2024, đoàn công tác Huyện ủy Thoại Sơn do đồng chí Nguyễn Như Anh – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy xã Phú Thuận về thực hiện quy chế làm việc; Triển khai chương trình công tác năm 2024 và việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

lvpt1

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy xã Phú Thuận hoạt động trên cơ sở bám sát quy chế làm việc đã được đề ra; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kế hoạch của Đảng về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Hằng năm đã chủ động xây dựng chương trình công tác và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã tiến hành thực hiện công tác quy hoạch, thống nhất thành lập các tiểu ban chuẩn bị phục vụ Đại hội….

lvpt2

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Như Anh – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung về thực hiện quy chế làm việc, triển khai chương trình công tác năm 2024 và việc chuẩn bị đại hội đảng nhiệm kỳ 2025 – 2030 của xã Phú Thuận. Đồng thời, đề nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy xã Phú Thuận tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng Quy chế làm việc chặt chẽ, phù hợp tình hình thực tế địa phương; Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025 – 2030 như: Rà soát, bổ sung quy hoạch đúng quy trình, bảo đảm tỉ lệ nữ, tỉ lệ trẻ gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng về tiêu chuẩn chuyên môn, chính trị; Chuẩn bị báo cáo chính trị đánh giá sát thực tế, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; Chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất phục vụ đại hội Đảng bộ;.../.

lvpt3

Thành Chung