Skip to main content
Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp
STT TÊN VĂN BẢN TẬP TIN
1 Công bố Bộ chỉ số TTHC theo QD766/TTg từ ngày 03 đến ngày 07/6/2024 Tải về
2 Công bố Bộ chỉ số THC theo QD766/TTg từ ngày 27 đến ngày 31-5-2024 Tải về
3 Công bố Bộ chỉ số THC theo QD766/TTg từ ngày 20 đến ngày 24/5/20224 Tải về
4 Công bố Bộ chỉ số THC theo QD766/TTg từ ngày 13 đến ngày 17/5/20224 Tải về
5 Công bố Bộ chỉ số THC theo QD766/TTg từ ngày 06 đến ngày 10/05/2024 Tải về
6 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày 06/05/2024 Tải về
7 Công bố Bộ chỉ số THC theo QD766/TTg từ ngày 15 đến ngày 19/04/20224 Tải về
8 Công bố Bộ chỉ số THC theo QĐ766/TTg từ ngày 08 đến ngày 12/4/2024 Tải về
9 Công bố Bộ chỉ số THC theo QD766/TTg từ ngày 18 đến ngày 22/03/20224 Tải về
10 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp từ ngày 11/03 đến ngày 15/3/2024 Tải về
11 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp từ ngày 26/02 đến ngày 03/03/02024 Tải về
12 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp từ ngày 19/02 đến 23/02/2024 Tải về
13 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp từ ngày 02/02/ đến 19/02/2024 Tải về
14 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tuan 5 từ ngày 29/01 đến 02/02/2024 Tải về
15 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tuần 4 (từ ngày 22/01 đến 26/01/2024) Tải về
16 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tuần 3 từ ngày 15 đến 19/02/2024 Tải về
17 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tuân thứ 2 (từ ngày 08 đến 12/01/2024) Tải về
18 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp từ ngày 02/01/2024-08/01/2024 Tải về
19 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp từ ngày 18/12/2023 đến 25/12/2023 Tải về
20 Công khai bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp từ ngày 04/12/223 đến 11/12/2023 Tải về