Skip to main content

Thoại Sơn chú trọng phát triển hạ tầng du lịch

 - Thoại Sơn (tỉnh An Giang) là một trong những địa bàn trọng điểm của tỉnh về phát triển du lịch (DL). Từ đó, đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi, cũng như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển DL.

hinh

Khu du lịch hồ Ông Thoại, huyện Thoại Sơn. Ảnh: THANH HÙNG

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, Thoại Sơn là địa phương có Di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, Thiền viện Trúc lâm An Giang, nhiều cơ sở thờ tự tôn giáo, tín ngưỡng, nhà vườn, để phát triển DL sinh thái, DL tâm linh và DL văn hóa lịch sử trên địa bàn huyện.

Nhìn chung, nhận thức của chính quyền, cộng đồng địa phương về phát triển DL ở địa phương ngày càng nâng cao. Nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư vườn cây ăn trái, nghề thủ công mỹ nghệ, các cơ sở kinh doanh ăn uống, lưu trú nhằm phục vụ khách DL. Cùng với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, công tác phát triển DL có bước khởi sắc, thu hút nhiều du khách đến tham quan DL, nhất là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá DL.

Toàn huyện hiện có 9 đình thần, 6 miếu. Đặc biệt, có các di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia, như: Di tích lịch sử văn hóa đình Thoại Ngọc Hầu và bia Thoại Sơn (thị trấn Núi Sập); di tích lịch sử văn hóa và tượng Phật 4 tay chùa Linh Sơn (ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo).

Thời gian qua, các di tích, các cơ sở tín ngưỡng, đình, miếu trên địa bàn huyện được trùng tu, tôn tạo, sửa chữa khang trang. Việc bảo tồn, gìn giữ các di tích, lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện luôn đi đôi với việc phát huy giá trị, đây là con đường phát triển mang tính bền vững nhất, có sự ủng hộ và tham gia của cộng đồng.

UBND huyện Thoại Sơn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan tuyên truyền, UBND xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền tới cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện về lợi ích của phát triển DL bằng nhiều hình thức, như: Treo băng-rôn, khẩu hiệu, biên soạn tin, bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện và tổ truyền thanh của xã, thị trấn; lồng ghép tuyên truyền trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp, hội thi, hội diễn... các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Qua công tác tuyên truyền, cán bộ và nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tồn nét văn hóa truyền thống, xây dựng con người thân thiện, văn minh để phát triển DL, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của địa phương.

Về xây dựng phát triển các sản phẩm DL gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện triển khai Kế hoạch 05/KHLN, ngày 5/3/2021 về việc khảo sát, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất - kinh doanh có sản phẩm tiêu biểu đăng ký tham gia sản phẩm OCOP; sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang. Sau khi khảo sát, tuyên truyền thực tế, trên địa bàn huyện có rất nhiều sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 8 sản phẩm OCOP. Trong đó, sản phẩm đạt 5 sao có 2 sản phẩm (gạo thơm đặc sản Thiên Vương, gạo ngọc Tiến Vua tiên nữ) của Công ty TNHH MTV lương thực Thoại Sơn; sản phẩm đạt 4 sao có 1 sản phẩm: tranh lá thốt nốt (nghệ nhân Võ Văn Tạng, thị trấn Núi Sập); sản phẩm đạt 3 sao có 5 sản phẩm.

Huyện còn thường xuyên hỗ trợ thực hiện đầu tư, nâng cấp và đưa vào khai thác các công trình trọng điểm phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ DL, như: Thiền viện Trúc Lâm An Giang, Khu du lịch lòng hồ núi Sập, Khu di tích văn hóa Óc Eo, dự án trùng tu tôn tạo đình thần Thoại Ngọc Hầu.

Đồng thời, mời gọi thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng phát triển các khu DL trọng điểm, nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các dịch vụ bổ trợ phục vụ DL. Nâng cấp, chỉnh trang đô thị phục vụ phát triển dịch vụ, DL. Duy trì nâng chất 3 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và duy trì, nâng cấp các tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị. Ngày 2-3 vừa qua, UBND huyện Thoại Sơn đã tổ chức lễ khởi công nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ đường tránh Tỉnh lộ 943 đến Khu du lịch số 2 (thị trấn Núi Sập).

Năm 2022, huyện Thoại Sơn phối hợp các sở, ngành, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh các di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và tiềm năng DL của Thoại Sơn. Tiếp tục nâng cấp, tu bổ, bảo tồn các công trình văn hóa tiêu biểu, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh. Tăng cường phối hợp với UBND xã, thị trấn và cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh DL, dịch vụ DL việc thực hiện đúng, đầy đủ các quy định, pháp luật nhà nước về điều kiện kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, hỗ trợ đầu tư...

                                              PHƯƠNG LAN