Skip to main content

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 21 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ

Sáng ngày 24/5, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT). Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Dương Ngọc Lắm chủ trì hội nghị.

sk1

Xác định xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện vững chắc  là nhiệm vụ thường xuyên vừa là nhiệm vụ lâu dài của huyện. Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ, Ban Chỉ đạo KVPT huyện đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương. Bảo đảm đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành theo phân cấp. Tính đến nay, 100% cán bộ được đào tạo đúng quy trình theo phân cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác. Công tác Giáo dục QP-AN được quán triệt, triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt; phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các xã, thị trấn trong từng thời kỳ gắn với quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, bảo đảm an sinh xã hội tạo điều kiện cho nhân dân có việc làm ổn định, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, phát triển mạng lưới giao thông nông thôn đường bộ được nâng cấp 100% các tuyến đường tỉnh lộ, nông thôn từ huyện đến các xã, thị trấn được thảm nhựa và bê tông hóa….

sk2

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 7 tập thể, 32 cá nhân có đóng góp trong công tác thực hiện công tác khu vực phòng thủ gia đoạn 2019 – 2024.

sk3

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Dương Ngọc Lắm yêu cầu Ban Chỉ đạo KVPT huyện cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo; bổ sung hoàn chỉnh các hệ thống văn bản, tổ chức điều hành đúng quy chế xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ. Thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành theo pháp luật, Quân sự - Công an là lực lượng nòng cốt trong xử trí các tình huống về QP-AN; Tăng cường đổi mới phương pháp bồi dưỡng, phổ biến giáo dục kiến thức QP&AN cho các đối tượng và mọi tầng lớp nhân dân; Tập trung xây dựng KVPT vững mạnh toàn diện cả về tiềm lực chính trị, tinh thần; tiềm lực kinh tế, bảo đảm đời sống dân sinh, phát triển khoa học công nghệ, nhiệm vụ QP-AN; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo thành thế trận KVPT vững chắc trên địa bàn…/.

sk4sk5sk6

Kim Cương