Skip to main content

Thoại Sơn họp hội đồng thẩm định dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

UBND huyện Thoại Sơn vừa tổ chức họp Hội đồng thẩm định Dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

qg1

  Tại cuộc họp, Hội đồng đã thẩm định các Dự án mô hình giảm nghèo sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện gồm: 1 dự án chăn nuôi gà thịt tại xã Vĩnh Chánh; 01 dự án chăn nuôi lươn tại xã Tây Phú; 01 dự án tổ dịch vụ xe HonDa đầu tại thị trấn Núi Sập; 01 dự án trồng rau màu tại thị trấn Óc Eo. Khi tham gia Dự án các hộ sẽ được mượn vốn (không tính lãi), trong đó hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 25 triệu đồng/hộ; hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ để. Tỷ lệ thu hồi vốn tối thiểu 20% mức hỗ trợ cho người dân mua vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, vật nuôi.

qg2

 Qua đó, các ngành chuyên môn đã có nhiều ý kiến đóng góp như chọn mua con giống, giống cây trồng, kinh phí, công tác kiểm tra, giám sát… để Dự án hoàn chỉnh và triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

qg3

Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành chuyên môn cần xem lại tính pháp lý của các văn bản có liên quan đến Dự án; đảm bảo mức hỗ trợ theo quy định; hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn cho người dân mua vật tư, con giống thật kỹ,… để dự án đạt hiệu quả cao nhất./.

 Bá Siêu