Skip to main content

Triêu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã 2023 (lần 2)

Tài liệu đính kèm: