Skip to main content

Tiếp và làm việc với văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang

     Sáng ngày 20/09/2023, Đoàn công tác Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh An Giang do ông Phạm Thái Bình – Phó Chánh văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh An Giang làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Thoại Sơn về Tiến độ thực hiện huyện Nông thôn mới nâng cao.

h1

     Đoàn đã đi khảo sát, kiểm tra thực tế đối với các tuyến đường (đường hoa, giao thông nội đồng,…), mô hình (bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất, OCOP, du lịch nông thôn,…), công trình tiêu biểu (giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao,…) để dự kiến phục vụ Đoàn khảo sát Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương.

h2

     Kết quả xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao, đến nay, huyện tự đánh giá đạt 06/09 tiêu chí và 35/38 chỉ tiêu. Còn 03 tiêu chí và 03 chỉ tiêu chưa đạt. Cụ thể: chỉ tiêu 5.4 có 100 % số trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất 01 trường hợp đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; chỉ tiêu 6.3 có chợ đạt chuẩn chợ hạng 2 hoặc trung tâm thương mại đạt chuẩn theo quy định; chỉ tiêu 8.9 có mô hình xã, thôn thông minh.

h3

     Ông Phạm Thái Bình, Phó Chánh văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh đề nghị huyện Thoại Sơn chủ động phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ minh chứng các chỉ tiêu huyện Nông thôn mới nâng cao. Chuẩn bị kế hoạch Tiếp đoàn Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đến huyện khảo sát, thẩm định.

h4

     Tiếp thu ý kiến chỉ đạo ông Phạm Thái Bình, Phó Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh An Giang, ông Phạm Thành Được – Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn yêu cầu: Các ngành liên quan đôn đốc, đẩy nhanh hoàn thành các hồ sơ minh chứng chỉ tiêu chưa đạt. Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện Thoại Sơn xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các ngành, xã, thị trấn liên quan trong thực hiện tiếp Đoàn văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đến khảo sát thực tế ở các địa phương và thẩm định huyện đạt huyện Nông thôn mới nâng cao./.

Anh Thư, Ngô Quyền