Skip to main content

Lấy phiếu đánh giá xét công nhận xã Định Thành, Vĩnh Trạch đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ông Dương Ngọc Lắm - Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì cuộc họp lấy phiếu xét đề nghị công nhận xã Định Thành, xã Vĩnh Trạch đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào sáng ngày 22/12/2023.

ntm1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Định Thành và Vĩnh Trạch. Kết quả ý kiến hài lòng của người dân ở 2 địa phương đều đạt trên 98%.

ntm2

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định huyện biểu quyết với hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả,100% phiếu thống nhất đề nghị xét công nhận xã Định Thành và Vĩnh Trạch đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

ntm3

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Dương Ngọc Lắm đề nghị: xã Định Thành, Vĩnh Trạch tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tạo điểm nhấn cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đẩy mạnh, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân chung tay cùng địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông dân là chủ thể trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ./.

                               Anh Thư