Skip to main content

Triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Sáng 3/11, UBMTTQVN tỉnh phối hợp UB MTTQVN huyện tổ chức triển khai kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Tham dự có đại diện UBMTTQVN tỉnh, ông Phạm Thành Được – UV.BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện, Chủ tịch UBMTTQVN 14 xã.

ntm1

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện huyện nông thôn mới nâng cao bằng hình thức phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình hoặc tổ chức cuộc họp ở một số điểm tập trung trên địa bàn ấp, phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ gia đình.  Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các địa phương phải  hướng dẫn nội dung theo phiếu đánh giá để người dân nắm được và thực hiện. Sau khi có kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân thì công khai tại các ấp để người dân biết, giám sát, đảm bảo khách quan, chính xác.

ntm2

Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc công nhận kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Kim Cương – Bá Siêu