Skip to main content

Tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tại ấp Phú Hòa, xã Tây Phú

Sáng ngày 24/05/2024, tại Văn phòng ấp Phú Hòa, xã Tây Phú.  Bảo hiểm xã hội huyện Thoại Sơn phối hợp UBND xã Tây Phú tổ chức buổi tuyên truyền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho gần 50 người dân trên địa bàn xã. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh – Phó Giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Thoại Sơn. Bà Phan Ngọc Quí – Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phú đã tham dự buổi tuyên truyền.

bh1

          Đến với buổi tuyên truyền, bà con nhân dân đã được phổ biến các nội dung cơ bản quy định về đối tượng tham gia, thủ tục hồ sơ, phương thức đóng, quyền lợi, trách nhiệm cụ thể và mức hỗ trợ của Nhà nước cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng khác khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm Y tế hộ gia đình.  Đồng thời, phát tờ rơi về Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm Y tế hộ gia đình để người dân hiểu rõ hơn về chính sách của Đảng và Nhà nước từ đó tích cực tham gia và vận động gia đình, mọi người xung quanh tham gia, đưa chính sách Bảo hiểm Y tế tự nguyện, Bảo hiểm Y tế hộ gia đình vào cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

bh2

Thông qua buổi tuyên truyền lần này sẽ giúp cho người dân trên địa bàn xã Tây Phú hiểu rõ hơn về chế độ chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế. Mạnh dạn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ đó đảm bảo lợi ích lâu dài của bản thân, gia đình và an sinh xã hội. Góp phần cùng với chính quyền xã Tây Phú thực hiện thắng lợi các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới Kiểu Mẫu./.

bh3

Thanh Quang